Båstnäs bilkyrkogård
22 november 2015

Foto: Göran Look