Krökbacken Festival 2014

Dessa bilder ställdes ut i serveringstältet 2015. Foto: Göran Look