Månadens bild i Djura

I April 2009 sattes den första Månadens Bild upp i fönstret på Djura Bok & Pappersverkstad. Nu har det gått 167 månader sedan dess och lika många bilder har hängts i fönstret.

De flesta bilderna är hämtade från mitt arkiv av analoga bilder efter 30 års fotograferande på film.

Under 2008 gick jag vidare till digitalt foto och mängden bilder ökar så möjligheten finns för Månadens Bild framåt i tiden.

De bilder som blir Månadens bild har Djura-anknytning.
Gamla bilder väcker minnen men nyare bilder kan också vara  av allmänt intresse. Månadens  Bild är populär och uppskattas av Djuraborna.

Göran Look  hobbyfotograf