Utställda bilder 2018

Tema fönster denna gång

Foto: Göran Look